Hare Lian hotu hotu iha ne'e? Ami traduz Historia Global Voices nian atu haklaken historia midia sidadaun nian ba ema hotu.

Hatene tan kona ba Tradusaun Lian  »