Hare Lian hotu hotu iha ne'e? Ami traduz Historia Global Voices nian atu haklaken historia midia sidadaun nian ba ema hotu.

Hatene tan kona ba Tradusaun Lian  »

Autor sira

Antonio Naikoli2 Publikasaun Sira
Arlindo Kahikata5 Publikasaun Sira
Dalia Kiakilir12 Publikasaun Sira
Mohamed ElGohary1 Publikasaun